Op 21 juni organiseert BMD Advies een Webinar over de kwaliteit  RIE: Een effectieve RI&E

effectieve RI&E BMD AdviesIn een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) leg je vast welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden in je bedrijf met zich meebrengen. Ook evalueer je deze risico’s. Je onderzoekt hoeveel medewerkers er bloot worden gesteld aan een risico en hoe lang. Ook bekijk je hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich daadwerkelijk voordoet. Bij de RI&E hoort ook een plan van aanpak waarin je beschrijft welke maatregelen je neemt om de risico’s zo veel mogelijk tegen te gaan.

Het is goed om tijdens de week van de RI&E je RI&E tegen het licht te houden. Hoe gebruik je de RI&E en is hij nog wel actueel? Kortom; is er sprake van een effectieve RI&E?

Programma

De heer Henk Koenders (jarenlang werkzaam bij de ISZW) geeft aan hoe de inspectie SZW aankijkt tegen de RI&E. De medewerkers van de ISZW hanteren nu een andere handhavingsmodel. Bedrijven worden verzocht om een vragenlijst van de RIE te laten zien bij inspectie of opsturen naar de ISZW.
De inspectie is namelijk niet tevreden over de kwaliteit van de gemiddelde RI&E en ook over het niveau van het  toetsen van de gecertificeerde Arbo deskundige.

Pieter Diehl van BMD Advies bespreekt vervolgens hoe een effectieve RI&E eruit ziet. Waar moet een RI&E aan voldoen? En welke risico’s staan meestal niet in de RI&E?
Aan de hand van een case wordt duidelijk gemaakt dat een RI&E ook anders uit gevoerd kan worden. Dat zorgt ervoor dat je een levende RI&E krijgt.

21 juni

Via WebinarGeek

Gratis

Onderwerp: Een effectieve RI&E

Tijd: 15.00 – 16.30 uur

Aanmelden Webinar Een effectieve RI&E – Week van de RI&E

Deze bijeenkomst is uitermate geschikt voor directieleden, KAM-coördinatoren en (QHSE-)managers.
Voor vragen over de bijeenkomst kun je contact opnemen met Pieter Diehl Pieter.Diehl@bmdzuid.nl  06-47995226.

Wij kijken er naar uit om je 21 juni als deelnemer te ontmoeten!