Demonstratie Sufficio 1Op 5 maart jl. heeft BMD Advies Oost een Informatiebijeenkomst georganiseerd voor ISO-14001 bedrijven en bedrijven uit de provincie Overijssel met het onderwerp ‘Actuele milieuwetgeving en Sufficio’. Er is ruim stilgestaan bij recente veranderingen in de milieuwet- en regelgeving en wat  dit betekent met praktische tips. Denk aan wat op korte termijn en lange termijn wijzigt m.b.t. AIM, 4e tranche, PAS en omgevingswet.

Met een demonstratie van Sufficio Milieu is invulling gegeven aan een methode om wetgeving bij te houden en proactief te werken. Als gastspreker heeft de heer Ten Dolle van Sibelco de implementatie en voordelen van Sufficio binnen het eigen bedrijfszorgsysteem toegelicht. De aanwezige KAM- en milieucoördinatoren hebben zich  enthousiast aangemeld voor een vervolgdemonstratie Sufficio Milieu op hun eigen locatie, waarbij  BMD Advies specifiek inzoomt op de wensen van het bedrijf.

Meer informatie is te vinden op www.sufficio.nl/milieu