Met een Carbon Footprint is het mogelijk de invloed van uw activiteiten op het broeikaseffect duidelijk te maken. Tevens kunt u zo uw doelstellingen voor verbetering communiceren.

Voetafdruk
Met een Carbon Footprint kunt u zich profileren op het vlak van duurzaamheid. Deze manier van profileren is een steeds belangrijkere aanvullende eigenschap van bedrijven.
De broeikasgas-emissies van uw organisatie kunt u op deze manier in beeld brengen en vergelijken met andere organisaties. Veel organisaties maken jaarlijks een voetafdruk om te laten zien wat de effecten zijn geweest van de getroffen maatregelen en gebruiken het als aanleiding om nieuwe verbeteringen in gang te zetten.

Carbon Footprint van BMD Advies Rijndelta BV
De Carbon Footprint van BMD Advies Rijndelta BV is gebaseerd op het Greenhouse Gas (GHG) Protocol en omvat drie scopes:
1. Emissies van de eigen organisatie
2. Indirecte emissies door opwekking van elektriciteit
3. Indirecte emissies door overige relevante activiteiten

In samenspraak met u kunnen wij alle gegevens in kaart brengen en verwerken in de Carbon Footprint. Daarnaast kijken we samen waar CO2-uitstoot kan worden gereduceerd en stellen we reductiedoelstellingen op.

Iets voor u?
Wilt u zich op het vlak van duurzaamheid profileren met een Carbon Footprint? Of wilt u weten wat de mogelijkheden hiervoor zijn voor uw bedrijf? Neem dan contact op met onze adviseur Maarten Pauwels via telefoonnummer 0180-61437 of stuur hem een mail.