Energie

Energie-audit – EED

Wat u niet gebruikt, hoeft u niet te betalen. Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen is vooral gunstig voor uw eigen bedrijfsportemonnee, maar niet vrijblijvend. Zo is er een verplichting voor de energie-audit voor niet mkb’ers, die voortvloeit uit de Europese Energy Efficiency Directive (EED). Bedrijven met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, moeten periodiek een energie-audit uitvoeren. Uitzondering op deze regel vormen de organisaties die deelnemen aan MJA3/MEE of een gecertificeerd energiemanagementsysteem (ISO 50001) hebben.

Bij een energie-audit wordt specifiek aandacht besteed aan het gebruik en de instellingen van bestaande installaties en de mogelijkheden om hierbij een hogere energie-efficiëntie te realiseren. Is deze energie-audit uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige, dan komen in veel gevallen besparingsmogelijkheden bovendrijven. Ook vanuit de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit wordt een energiebesparingsonderzoek soms verplicht. Dit komt in grote lijnen overeen met de energie-audit, maar heeft minder diepgang. In beide gevallen gaat het om nuttige instrumenten waarmee bedrijven en organisaties veel geld kunnen besparen.

Energiekostenbeheer

Voor de energie die u moet afnemen voor uw bedrijfsprocessen, kunt u met ondersteuning van BMD Advies gebruikmaken van de kansen die de energiemarkt biedt, zonder dat u hier veel tijd en moeite in hoeft te investeren. U bepaalt zelf in welke mate u de zorg uit handen wilt geven: factuurcontrole, contractbeheer en inkoop.

Duurzame energie

Investeren in het opwekken van duurzame energie: het is voor steeds meer bedrijven weggelegd. Vooral op het gebied van zonnestroomsystemen zijn de terugverdientijden realistisch. Nu investeren betekent straks verdienen. Het aanbod, verschil in kwaliteit en deskundigheid is echter groot. BMD Energie ondersteunt u bij de keuze voor de juiste vorm van zonnestroom en leverancier, en zorgt er zo voor dat beloftes bewaarheid worden.

Wat kan BMD Advies voor u betekenen?

Of het nu gaat om energiebesparing, inkoop van energie of het opwekken van duurzame energie, BMD Advies kan uw bedrijf op alle fronten ondersteunen. Kijk voor meer informatie op de speciale website www.bmdenergie.nl of neem contact op met de BMD-vestiging bij u in de buurt.