Milieu & Omgeving

Innovatief ondernemen vraagt om durf en een brede blik. Het voldoen aan milieu-normen en regels is voor u een vanzelfsprekendheid. Maar u gaat graag een stapje verder door uw bedrijfsvoering te verduurzamen en proactief de werk- en leefomgeving te verbeteren. Wij denken met u mee en helpen u om uw ideeën te realiseren.

Onze adviseurs weten de weg in het woud van milieu-regels en voorschriften. Zij brengen uw milieu-zaken op orde en verzorgen het permanente onderhoud. Ook wanneer u uw bedrijfsactiviteiten wilt aanpassen of uitbreiden, kijken we samen met u naar de mogelijkheden. Onze kennis van duurzaam ondernemen dragen we daarbij graag aan u over. Uiteraard ondersteunt BMD Advies u bij het opstellen van de vergunningaanvraag of melding tot en met het implementeren van de voorschriften. Omdat we werken vanuit acht verschillende locaties, zijn we op de hoogte van de specifieke regionale en plaatselijke omstandigheden.

BMD Advies bemiddelt indien nodig tussen uw bedrijf en de overheid. Wij kunnen onafhankelijk adviseren, omdat we niet in opdracht van overheden werken als het gaat om vergunningverlening of handhaving.

De mogelijkheden voor innovatief en duurzaam ondernemen groeien, regels en inzichten veranderen continu. Daarom bouwt BMD Advies aan een vaste en duurzame relatie waarbij u als ondernemer het meest gebaat bent. De ervaringen met ruim 2000 vaste klanten sterken ons in die strategie.