Vervoer gevaarlijke stoffen

Elk bedrijf dat betrokken is bij het transportproces van gevaarlijke stoffen, vanaf het verzamelen tot en met het lossen, valt onder de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de internationale regels van het ADR. Deze bedrijven moeten een veiligheidsadviseur aanstellen. Dat kan een veiligheidsadviseur van het bedrijf zelf zijn, maar er mag ook een externe veiligheidsadviseur ingeschakeld worden.

De veiligheidsadviseur zorgt ervoor dat de werkzaamheden bij het vervoer van gevaarlijke stoffen op een zo veilige mogelijke manier verlopen. Hij heeft dan ook een controlerende, adviserende en rapporterende taak. Een veiligheidsadviseur bezit over het vakbekwaamheidscertificaat Veiligheidsadviseur.

Vaak is het extern inhuren van een adviseur uit kostenoogpunt de beste optie. Bij BMD Advies bent u daarvoor aan het juiste adres. Ook bieden we incompany trainingen aan voor werknemers die te maken hebben met het laden, lossen, opslaan en/of vervoeren van gevaarlijke stoffen.