Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Als werkgever moet u een Risico-inventarisatie en -evaluatie opstellen. Maar hoe kunt u ervoor zorgen dat u niet alleen voldoet aan de verplichtingen, maar er als bedrijf ook baat bij heeft? Een goed uitgevoerde RI&E laat zien hoe veilig en gezond uw organisatie is; een uitstekende basis om het arbobeleid verder te ontwikkelen.

Een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een waardevol instrument. Het geeft enorm veel inzicht in het gezond en veilig werken binnen uw bedrijf. BMD Advies brengt praktijk en kennis samen. Hierbij kijkt onze adviseur naar de werkzaamheden en de middelen, maar ook naar de veiligheidscultuur. Wat is de staat van de machines en arbeidsmiddelen? Zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt? Worden die ook daadwerkelijk en op de juiste manier gebruikt? Werken de medewerkers in een juiste houding? Onze advisering richt zich uiteraard op productielocaties, maar ook op bijvoorbeeld werken met gevaarlijke stoffen of werken op hoogte.

De beste manier om aan alle wet- en regelgeving te voldoen, is het jaarlijks tegen het licht houden van de RI&E. Aan de hand van een rondgang controleren wij of alle van toepassing zijnde wetgeving op de juiste manier geïmplementeerd is.

De noodzakelijke maatregelen worden in een plan van aanpak opgenomen. In de door BMD Advies ontwikkelde digitale tools kunt u acties eenvoudig volgen en bewaken. Zo houdt u de RI&E actueel en het Plan van Aanpak dynamisch.

Meer informatie vindt u bij Digitale Tools – Sufficio.