PGS – Opslag gevaarlijke stoffen

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

Alle bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken, hebben te maken met de Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen (PGS). De hierin omschreven voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden moeten de arbeidsveiligheid, milieuveiligheid, de transportveiligheid en de brandveiligheid borgen. De publicatiereeks is onderverdeeld naar soort gevaarlijke stof en is dan ook zeer uitgebreid.

De meest bekende is PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Deze publicatie bevat regels voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Dit heeft als doel een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te realiseren. In de PGS-richtlijn wordt de huidige stand der techniek aangehouden voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen. Een belangrijke eis in PGS 15 is dat bedrijven met meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen in opslag, een vakbekwame medewerker in dienst moeten hebben. BMD Advies biedt hiervoor de training Vakbekwaamheid PGS 15.

Omdat de actuele stand der techniek leidend is, worden PGS-richtlijnen vaak aangepast. De benadering vanuit risico’s wordt daarbij steeds belangrijker. In het Activiteitenbesluit of de omgevingsvergunning staat expliciet omschreven welke versie van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen op uw bedrijf van toepassing is.

Laat regelmatig toetsen of uw bedrijf nog aan alle aspecten voldoet, zodat uw bedrijfsvoering veilig is en u bij een controle niet voor verrassingen komt te staan. Vraag ernaar bij uw BMD-adviseur.