Explosieveiligheid

In veel bedrijven en installaties worden brandbare vloeistoffen en gassen geproduceerd, opgeslagen of verwerkt. Als die stoffen met zuurstof of een ander oxidatiemiddel in contact komen, kunnen ze ontsteken met brand of explosie tot gevolg. Om dat te voorkomen mogen een brandbare stof, zuurstof en een werkzame ontstekingsbron niet gelijktijdig binnen een ruimte of installatie aanwezig zijn. Maatregelen en richtlijnen die de explosieveiligheid moeten borgen, vindt u in de Europese Richtlijnen ATEX 137 en ATEX 95.

Onze adviseurs beoordelen de explosieveiligheid binnen uw bedrijf. De resultaten daarvan worden vastgelegd in een explosieveiligheidsdocument. Daarnaast stellen wij de in de ATEX voorgeschreven procedures op. Wanneer er technische of organisatorische beheersmaatregelen nodig zijn, adviseren wij u daarbij en ondersteunen wij u bij de implementatie hiervan. Uiteraard hoort het voorlichten, instrueren en het bewustmaken van uw medewerkers daar ook bij.