Arbo & Veiligheid

U wilt de veiligheid, gezondheid en het welzijn van uw werknemers waarborgen, maar neemt ook uw verantwoordelijkheid als het gaat om de externe veiligheid. Dat vraagt bij elke organisatie om voortdurende inzet, maar voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen wordt dat nog complexer. Zij hebben te maken met veel en vaak ingewikkelde wet- en regelgeving om de risico’s te beheersen.

De BMD-adviseurs ondersteunen u graag bij het professioneel regelen van al uw arbo- en veiligheidsvraagstukken. Met de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), veiligheidsbewustzijn, het toetsen van explosie- of machineveiligheid, opslag en vervoer gevaarlijke stoffen, blootstellingsonderzoeken, implementatie veiligheidsbeheerssystemen, enzovoort. Voor compliance, het voldoen aan wet- en regelgeving, bieden wij ook praktische digitale tools.

Wij geloven in proactief beleid, in het ontwikkelen van een heldere visie gericht op het gezond en veilig werken. Daarom zetten wij in op training en opleiding om praktische kennis bij te spijkeren, maar begeleiden wij ook trajecten op het gebied van veiligheidsbewustzijn, effectief leiderschap en duurzame inzetbaarheid.